Werkwijze

Kennismaking

Bij de kennismaking gaat de ergotherapeut met u en/of uw mantelzorger in gesprek om uw zorgvraag en wensen goed in kaart te brengen.

Observatie

De volgende stap is het observeren van dagelijkse handelingen om de mogelijkheden en beperkingen van u zo goed mogelijk helder te krijgen. Aan de hand van de observaties en het gesprek wordt een behandelplan opgesteld waarbij u de regie houdt.

Contact met betrokken zorgverleners

Zo nodig heeft de ergotherapeut contact met betrokken hulpverleners of instanties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de medewerkers van de thuiszorg, huisarts, WMO-consulenten of leveranciers.

Evaluatie

Er vindt een evaluatie plaats aan het einde van de behandeling. Ook wordt er een eindrapportage naar de huisarts van u gestuurd.

Kortom, de ergotherapeut;

  • Traint of leert vaardigheden (op)nieuw aan.
  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten.
  • Geeft advies en begeleiding bij het aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen
  • Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag.
  • Geeft voorlichting, advies en instructie aan mantelzorgers en naaste betrokkenen.

Postadres

Goorsestraat 245
7482 CH Haaksbergen

Bezoekadres Markelo

Holterweg 1
7475 AT Markelo
T. 06 - 43 05 81 32

Ergotherapie Hof van Twente is aangesloten bij:

ergotherapie nederlandkwaliteitsregister paramediciedomah ergotherapieparkinsonnet ergotherapie